• B.O.W. Infos Sp. z o.o.

  ul. Reja 13/15
  81-874 Sopot

 • (58) 555 23 40
 • Pon - Pt : 08:00 - 16.00

Loading...
Strona główna2021-04-28T07:02:39+00:00

Agencja windykacyjna INFOS

Witamy na stronie firmy Infos świadczącej usługi windykacyjne. Naszym celem jest udzielanie pomocy klientom w zarządzaniu wierzytelnościami. Istnieją różne powody, dla których firmy zalegają z opłacaniem faktur bądź spłatą należności. Niezależnie od przyczyny długów, firma windykacyjna Infonos w Warszawie i Trójmieście odzyska należyte pieniądze.

Najszybsza windykacja długów

Bogate doświadczenie, zdobyte przez lata praktyki oraz gruntowna wiedza pozwalają nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Nasza firma windykacyjna prowadzi działania związane z dochodzeniem należności konsumenckich, biznesowych oraz leasingowych. Oferujemy naszym Klientom dostęp do platformy online, gdzie mogą sprawdzać bieżący status sprawy. Zaufaj agencji windykacyjnej, która funkcjonuje na rynku już od lat!

Windykacja prowadzona jest przez naszą firmę na każdym etapie – od polubownej, przez sprawy sądowe, po doradztwo w związku z dokumentowaniem nieściągalności długu. Jako doświadczona agencja windykacyjna świadczymy usługi na rzecz klientów indywidualnych oraz masowych. Zarówno firma, jak i osoba prywatna nie powinna sama zmagać się z odzyskiwaniem długów. Chętnie pomożemy każdemu! Windykacja z Infonos przebiega w stałym kontakcie z klientem, dzięki czemu zawsze wiesz, jak i kiedy działamy.

Usługi windykacyjne nie tylko w Gdańsku

Nasza agencja windykacyjna prowadzi działania nie tylko na terenie Trójmiasta, ale także w Warszawie, oferując znacznie szerszy wachlarz usług niż windykacja długów. Zarządzamy wierzytelnościami w sposób elastyczny i kompleksowy, reprezentując naszych klientów także podczas obrotu wierzytelnościami oraz monitorowania bieżących należności. Jako niezawodna firma windykacyjna zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

0
Zaufało nam
0
Nasze oddziały

Nasze mocne strony:

 • indywidualne traktowanie zleceń

 • wieloletnie doświadczenie

 • elastyczność

 • niezawodność

 • odpowiedzialność

 • skuteczność

dla klienta

(58) 555 23 40

Obsługujemy zarówno Klientów przekazujących nam do windykacji zlecenia masowe, jak też Klientów zlecających pojedyncze sprawy. Każde ze zleceń traktujemy indywidualnie, dostosowując rozwiązania do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Oferujemy Państwu pełen zakres usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami:

 • windykacja należności biznesowych B2B,
 • windykacja przedmiotów leasingu oraz zabezpieczenie rzeczowe,
 • windykacja należności konsumenckich B2C – także windykacja masowych pakietów wierzytelności,
 • monitoring należności bieżących,
 • postępowanie sądowe i egzekucyjne,
 • giełda wierzytelności,
 • obrót wierzytelnościami,
 • ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

Możecie Państwo być pewni, iż zlecone nam zadanie potraktujemy indywidualnie, dostosowując rozwiązanie do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Do tej pory zaufaniem obdarzyło nas ponad 1000 firm różnych branż m.in. instytucje finansowe (banki, leasingi, ubezpieczenia) i korporacyjne, telekomunikacja i handel (duże, średnie, małe przedsiębiorstwa).

Giełda wierzytelności Infos skupia informacje o niesolidnych dłużnikach według klasyfikacji branżowych. Celem giełdy jest wspomaganie działań naszych Klientów w zakresie zarządzania należnościami firmy oraz tworzenie pozytywnych zwyczajów płatniczych dłużników.

Korzyści dla użytkowników Giełdy Wierzytelności Infos:

 • bezpłatne weryfikowanie kontrahentów pod kątem ich wiarygodności finansowej
 • zgodna z prawem sprzedaż wierzytelności
 • tworzenie korzystnego finansowo dla Klienta systemu rozliczeń, dzięki kompensatom i potrąceniom
 • odzyskiwanie należności korzystając z argumentu ujawnienia danych dłużnika
 • dokonywanie racjonalnej oceny możliwości płatniczych dłużnika
 • automatyczne monitorowanie według branż lub numeru NIP dopisywanych do Giełdy ofert sprzedaży
 • aktualność publikowanych informacji
 • anonimowość
 • zmniejszanie kosztów administracyjnych związanych z windykacją długów
 • unikanie długotrwałych procedur sądowych i egzekucyjnych

Logowanie dla Klientów

Naszym Klientom umożliwiamy weryfikację swoich potencjalnych kontrahentów po numerze NIP. Usługa
ta pozwala na sprawdzenie, czy firma, z którą Klient rozważa współpracę, była windykowana przez Infos.
W przypadku odnalezienia firmy w bazie, istnieje możliwość sprawdzenia, kiedy przekazano Infosowi sprawę do windykacji, jaka była wartość wierzytelności, wartość kwoty spłaconej i datę zapłaty. Dzięki sprawdzeniu potencjalnego kontrahenta po numerze NIP Klient minimalizuje ryzyko podjęcia współpracy
z nieuczciwą firmą.

Sprawdź kontrahenta on-line

Dzięki aplikacji internetowej Windyk, nasi Klienci mają dostęp on-line zabezpieczony certyfikatem do spraw swoich dłużników, przekazanych Infosowi do windykacji. Dostęp ten umożliwia sprawdzanie statusu spraw 24h (podjęte czynności, ustalenia z dłużnikiem), a także pozwala na generowanie zestawień i raportów eksportowanych do Excela.

dla dłużnika

(58) 550 94 00

Otrzymałeś od nas wezwanie do zapłaty? Nie wiesz, co robić? Przede wszystkim zachowaj spokój i zapoznaj się z treścią wezwania. Dowiesz się z niego o tym:

 • wobec kogo masz nieuregulowane zobowiązanie,
 • z jakich dokumentów ono wynika,
 • jakiej jest wysokości,
 • na jakie konto możesz dokonać wpłaty,
 • kto prowadzi Twoją sprawę,
 • jaki numer jest przypisany sprawie (w lewym, górnym rogu)

Zastanów się, jak zamierzasz spłacić swój dług i pilnie skontaktuj się z osobą prowadzącą Twoją sprawę.
Wspólnie z prowadzącym ustalisz warunki spłaty zadłużenia.

Możesz skontaktować się z nami również za pomocą poniższego formularza kontaktu. Prosimy o podanie numeru sprawy.

Pamiętaj o tym, że unikanie kontaktu nie jest rozwiązaniem sytuacji.

Dług – oznacza niespełniony obowiązek pewnego świadczenia na rzecz innej osoby. Świadczenie to może być zarówno pieniężne, jak i rzeczowe. Oznacza to, że długiem jest wszystko to, czego może od zobowiązanego (dłużnika) żądać osoba uprawniona (wierzyciel).

Dłużnik – to osoba fizyczna lub prawna zobowiązana na podstawie umowy lub czynności prawnej do spełnienia świadczenia (pieniężnego lub rzeczowego) na rzecz innej osoby (wierzyciela).

Nakaz zapłaty – orzeczenie sądowe wydawane na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron, wyłącznie na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów. Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni, od dnia doręczenia nakazu, zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie sprzeciw do sądu.

Odsetki – wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy lub rzeczy; innymi słowy – kwota, którą musisz zapłacić, gdy nie wywiązujesz się terminowo ze swojego zobowiązania. Jest ona obliczana według określonej stopy procentowej, tzn. w stosunku do wysokości kapitału i w stosunku do czasu korzystania z niego.

Przeterminowanie wierzytelności – czas, jaki upłynął od wyznaczonego terminu zapłaty.

Weksel – papier wartościowy, w którym wystawca bądź wskazana przez niego osoba zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty w oznaczonym terminie.

Wierzyciel – osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika), z którą łączy ją zobowiązanie. Uprawnienie wierzyciela nazywane jest wierzytelnością, a zobowiązanie dłużnika – długiem.

Wierzytelność – uprawnienie przysługujące wierzycielowi do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego

Wierzytelność wymagalna – wierzytelność, której termin płatności już nadszedł. W sytuacji, kiedy zobowiązanie nie zostało zaspokojone, wierzyciel ma prawo podjąć działania mające na celu wyegzekwowanie zapłaty należnej kwoty.

Wierzytelność niewymagalna – wierzytelność, której termin płatności jeszcze nie minął.

Windykacja – pozasądowe lub sądowe działania, mające na celu zaspokojenie roszczeń.

Co zrobić po pisemnym lub telefonicznym wezwaniu do zapłaty wysłanym przez firmę windykacyjną?

Po pierwsze – nie denerwować się!
Dobrze, że to firma windykacyjna, a nie sąd lub komornik – oznacza to, że wierzyciel chce załatwić sprawę polubownie. To ostatni z etapów, na którym mogą Państwo, nie ponosząc dodatkowych kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, spłacić zadłużenie.

Po drugie – skontaktować się z firmą windykacyjną!
Kontaktując się z doradcą pod numerem podanym w wezwaniu, mogą Państwo wyjaśnić wszystkie kwestie dotyczące zadłużenia oraz polubownej możliwości jego spłaty. Z uwagi na ochronę danych osobowych, doradcy podejmują rozmowę tylko z adresatami korespondencji, czemu służy weryfikacja danych.

Po trzecie – współpracować!
Najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z doradcą z firmy windykacyjnej. Rzeczowy dialog umożliwi Państwu polubowne załatwienie sprawy. Unikanie kontaktu oznacza brak chęci wyjaśnienia i rozwiązania problemu i w konsekwencji takie sprawy kierowane są do sądu i komornika. Warto więc podjąć rozmowę z doradcą, ustalić harmonogram spłaty zadłużenia i konsekwentnie go realizować.

Kim naprawdę jest windykator i jakie ma uprawnienia?

Nieprawdziwym stereotypem jest, że windykator bez naszej zgody zajmuje składniki naszego majątku. Przymusową egzekucją długów zajmuje się komornik, który może wejść na konto dłużnika i licytować jego mienie. Windykator ma natomiast za zadanie sprawić, aby interwencja komornika nie była konieczna, a rozwiązanie problemu odbyło się na drodze polubownej. Pomaga znaleźć dłużnikowi ugodowy sposób na spłatę długu. Skierowanie sprawy do sądu i komornika to ostateczność, którą windykatorzy stosują tylko wtedy, gdy ze strony dłużnika nie ma żadnej woli współpracy i chęci znalezienia porozumienia z wierzycielem.

Na jakiej podstawie firmy windykacyjne przetwarzają dane osobowe?

Wierzyciel, jako administrator danych osobowych, zlecając firmie zewnętrznej windykację długów swoich klientów, zawiera z firmą windykacyjną umowę o powierzenie przetwarzania danych. Firma windykacyjna, otrzymując dane osobowe, zobowiązana jest do ich odpowiedniego zabezpieczenia i wykorzystuje je tylko w celu wskazanym w umowie z Wierzycielem.

Czym są biura informacji gospodarczej?

Biura informacji gospodarczej to firmy, które zajmują się gromadzeniem, przechowywaniem  i udostę-pnianiem informacji na temat konsumentów i podmiotów gospodarczych oraz danych o ich zadłużeniu. Zarządzanie danymi odbywa się oczywiście na zasadach ściśle określonych w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych. Osoba, która np. nie spłaca rat pożyczki, może zostać zgłoszona przez wierzyciela do BIG. Zatem jest bardzo prawdopodobne, że fiaskiem zakończą się dla niej np. starania o kredyt, czy telefon na abonament, ponieważ żadna firma nie będzie chciała nawiązywać z współpracy z nierzetelnym płatnikiem.

W Polsce funkcjonują obecnie trzy biura informacji gospodarczej. Są to Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A., InfoMonitor BIG S.A. oraz Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.
Szczegółowe zasady regulujące działaniem biur informacji gospodarczych opisujeUstawa z 9 kwietnia o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Numer telefonu: 58 550 94 00

(Informujemy, że rozmowy z naszymi konsultantami mogą być nagrywane)

Formularz kontaktowy:

[recaptcha theme:dark]

Oferujemy:


 • Należności konsumenckie
 • Należności biznesowe
 • Należności leasingowe
Więcej informacji

B.O.W. INFOS w swojej bogatej ofercie posiada również usługę monitoringu należności.

Kontakt z kontrahentami naszych klientów podejmujemy przed zapadnięciem terminu wymagalności faktury. Celem jest zwrócenie uwagi, iż jest to potencjalnie dokument dłużny, który został wystawiony i należy przygotować środki, aby w niedługim czasie zapłacić za pobrany towar lub wykonaną usługę. Wczesny kontakt pozwala także na szybką reakcję w sytuacji, gdy kontrahent zgłosi brak faktury lub błędy w jej treści.

Więcej informacji
Więcej informacji

Na polskim rynku usług związanych z wierzytelnościami funkcjonuje około 1000 firm. Przedsiębiorcy zasypywani są w związku z tym ofertami z zakresu windykacji, natomiast żadna z nich nie oferuje rozwiązania systemowego, które mogłoby zarówno ostrzegać przedsiębiorców przed niesolidnymi kontrahentami jak i oferować pomoc przy rozwiązywaniu powstałych problemów.

Biuro Obsługi Wierzytelności INFOS mające zaufanie wielu czołowych instytucji finansowych, ubezpieczeniowych i podmiotów gospodarczych, starając się wypełnić tę lukę stworzyło ogólnodostępną, internetową Giełdę Długów INFOS . Proponujemy Państwu udział w jej tworzeniu.

Więcej informacji

Pieczęć prewencyjna to usługa pozwalająca zwiększyć dyscyplinę płatniczą kontrahentów.

Faktury z pieczęcią dają wyraźną informację, że w razie zaniechania terminowej płatności sprawą zajmie się wyspecjalizowana firma windykacyjna.
Biuro Obsługi Wierzytelności INFOS Sp. z o.o. ma w swojej ofercie również e-pieczęć prewencyjną, którą proponuje w dwóch wersjach językowych – polskim i angielskim.

Więcej informacji

Produkt ten jest ubezpieczeniem kredytu handlowego, czyli sprzedaży prowadzonej przez producentów i pośredników na warunkach kredytowych. Ubezpieczyciel chroni dostawców przed skutkami strat poniesionych z tytułu niewypłacalności odbiorców towarów i usług.

INFOS, współpracując z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S. A. z siedzibą w Sopocie, oferuje Państwu wysoce skuteczną i unikalną na rynku usługę w zarządzaniu wierzytelnościami. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu łączącemu w sobie proces windykacji z ubezpieczeniem należności proces minimalizacji ryzyka handlowego jest w pełni przez Państwa kontrolowany już od pierwszych dni wymagalności roszczenia.

Więcej informacji


Aktualności

1405, 2018

Zbiórka pieniędzy dla bezdomnych kotów.

Pracownicy B.O.W. Infos w ramach działań CSR w miesiącu kwietniu przeprowadzili zbiórkę na rzecz Pomorskiego Kociego Domu Tymczasowego – PKDT. PKDT jest to grupa wolontariuszy z Trójmiasta, która opiekuje się kotami bezdomnymi oraz wolno żyjącymi i działa w ramach fundacji VIVA!

Zadzwoń